Skip to main content

Чакате ли Международният ден на водата, за да се замислите за пестенето на вода?

Синята отговорност не чака дати – тя е отговорност и последователни действия всеки ден.


На 22 март е Международният ден на водата. Идеален повод да поговорим за водата, устойчивото развитие, опазването на околната среда. Идеален повод да „излеем” много думи за това колко е важно да бъдем еко… Приказките са хубаво и важно нещо, но реалните действия водят до резултати – това е нашата философия.

А ти обичаш ли да говориш на еко-теми? Да говориш за устойчив бизнес и опазване на околната среда е модерно. Да си сложиш определението „зелен” също е модерно. Да се съгласяваш, че пестенето на природни ресурси, пречистването на водите, рециклирането на отпадъците и енергийната ефективност са важни теми, също е модерно. Да претендираш, че се грижиш за природата, е модерно, но ако не е подкрепено с последователни и целенасочени действия, то само замърсяваш природната и информационната среда.

В Идеал Стандарт хората не обичат много да говорят за важността на устойчивото развитие – те го прилагат на практика. В Зелената компания със синя отговорност” инвестициите в подобряване на производствените процеси и усъвършенстване на технологичните иновации са превърнати в приоритет и лична отговорност към околната среда и обществото.

Ideal Standard Ceramix Blue

Каква е «Синята отговорност» на Ideal Standard? Идеал Стандарт Интернешънъл следва европейските стандарти по отношение ефективното използване на природните ресурси и продуктите на компанията спомагат за оптимизиране на разходите за вода и енергия като осигуряват и висока степен на комфорт и хигиена, определени чрез директиви и регламенти. Мисията на компанията за ограничено въздействие върху околната среда и отговорното отношение към природните ресурси, непрекъснато се материализира в иновативни, пестящи вода и енергия, технологии и продукти. След изобретяването на технологията Ideal Standard Ceramic Disc през 1970 година, са разработени множество други функции за продуктите на компанията, които гарантират по-голяма степен на отговорност към околната среда и вдигат летвата на екологичното предизвикателство. Сред последните постижения на компанията от 2011г., отличени и с престижни международни награди, са е-Vision – платформа, която въвежда „дигиталния интелект” в банята с напълно нови стандарти в пестенето на енергия и Ceramix Blue – революционна иновация в хигиената на водата, която предлага и най-голямата икономия на енергия на пазара на едноръкохваткови смесители. „CeraMix Blue и e-Vision са революционни иновации в творенето на дизайн с оглед пестене на вода и енергия. Ще продължаваме да разширяваме обхвата на природосъобразните, гарантиращи по-висока ефективност решения,” споделя Дейвид Хамил, председател на Идеал Стандарт Интернешънъл.

Отговорността е в последователните действия. Така както действат хората в Идеал Стандарт Интернешънъл, благодарение на които в продължение на повече от 40 години компанията е в челните редици на екологичните иновации при продуктите за санитарно оборудване в обществения сектор. Така както марката Ideal Standard последователно представя усъвършенствани технологии и продукти, които спомагат за спестяването на природни ресурси. През 21-ви век отговорното изразходване на водата и енергията е от първостепенно значение. На карта са заложени нашето бъдеще и бъдещето на нашата планета. Като производител на продукти за обзавеждане на бани, компанията приема сериозно тази отговорност и се съобразява с проблемите на устойчивостта на околната среда; гарантирайки, че произвежда продукти, които изразходват по-малко вода и понижават потреблението на енергия.

Ине трябва да се чака Деня на водата, за да се предприемат действия, подобно на моментите, когато думата „благотворителност” се е споменавала само около Коледа. Но все пак е добре, че има такива дни – те стимулират хората да мислят за ефективното използване на природните ресурси.