Skip to main content

„Зелена икономика: Ще се включиш ли и ти?”*

Днес е Световният ден на околната среда.

Като компания, за която „зелено”, „еко” и „синя отговорност” не е комуникационен трик, а има реално измерение по отношение подобряване живота на хората и опазване здравето на планетата, Идеал Стандарт Интернешънъл се присъединява към посланията отправени към опазване на околната среда:

Не забравяйте, че всяко действие има значение, всяка година, навсякъде, от всеки отделен човек!

Не обвинявайте другите – Световният ден на околната среда е ден, в който трябва да оставим настрана нашите различия и заедно да отбележим постиженията, които сме направили за опазването на природата и околната среда.

Обвържете Вашата загриженост за планетата с всекидневни действия за нейното съхранение!

Темата на Световния ден на околната среда през 2012 година е „Зелена икономика: Ще се включиш ли и ти?”, което отново представя зелената икономика като алтернатива на начина, по който правим бизнес, ако искаме да създадем по-устойчиво бъдеще. Темата е адресирана към всеки човек и акцентира на факта, че „вие“ сте важен елемент за успеха на икономиката и ви кани да се включите, за да оцените решенията, които се вземат от правителството, частния сектор, гражданското общество и местната общност, в която всеки от нас участва.

2012 е обявена от ООН за Международна година на устойчивата енергия за всички. През тази година се чества и 40-годишнината от отбелязването на Световния ден на околната среда. През 2012 световните лидери отново ще заседават на Конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие, наречена „Рио+20”, която провежда двадесет години след историческата среща на върха за Земята в Рио де Жанейро през 1992 и една от основните теми е „Зелената икономика в контекста на устойчивото развитие и изкореняването на бедността“.

„Зелената“ икономика докосва всеки аспект от живота и се отнася до нашето развитие. Става дума за устойчива енергия, „зелени“ работни места, ниски въглеродни икономики, зелени политики, зелени сгради, селско стопанство, рибарство, горско стопанство, индустрия, енергийна ефективност, устойчив туризъм, устойчив транспорт, управление на отпадъците, водна и ресурсна ефективност.

Не забравяйте, че всяко действие има значение, всяка година, навсякъде, от всеки отделен човек!

Световният ден на околната среда е ден, в който всеки трябва да предприеме действия за запазване на планетата за бъдещите поколения. Всеки човек има значение за тази инициатива и Световният ден на околната среда разчита на Вас, за да се случи това! Ние призоваваме към действие – присъединете се към Световния ден на околната среда и обвържете Вашата загриженост за планетата с всекидневни действия за нейното съхранение!

_____

Синя отговорност

Идеал Стандарт Интернешънъл, в продължение вече на близо половин век, е в челните редици на екологичните иновации. Мисията на компанията за ограничено въздействие върху околната среда и отговорно отношение към природните ресурси, непрекъснато се материализира в иновативни, пестящи вода и енергия, продукти.

*Темата е подготвена по материали от сайта на Министерство на околната среда и водите на Р България и сайта на Програмата на ООН за околна среда.

One thought to “„Зелена икономика: Ще се включиш ли и ти?”*”

Коментарите са затворени.