Skip to main content

„Идеал Стандарт – Видима” АД е с постоянен ангажимент за опазване на околната среда

През тази година Международният Ден на Земята е посветен на „Лицата на изменението на климата“, като призовава всеки човек да фокусира вниманието си и да предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот. Денят на Земята има за цел да вдъхнови хората и бизнеса да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се гордеят с това.

„Идеал Стандарт – Видима”АД  е компания, която непрекъснато
доказва своята ангажираност  за опазване на околната среда. Мисията на компанията за ограничено въздействие върху околната среда и отговорно отношение към природните ресурси, непрекъснато се материализира в инвестиционни проекти, иновативни, пестящи вода
и енергия, продукти.

През последните няколко години се реализираха много проекти за редуциране на използваната електроенергия, природен газ, материали, суровини и генерираните от технологичните процеси отпадъци.

Енергийната ефективност заема приоритетно място сред „зелените” цели на „Идеал Стандарт – Видима” АД.

В „Идеал Стандарт – Видима” АД съществува Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасните условия на труд, в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001, ISO 14 001, BS OHSAS 18 001. Разработената и внедрена политика по околна среда е част от политиката на същестуващата Интегрирана система за управление и е насочена както към утвърждаване на фирмата като икономически силно предприятие, така също и към опазването на околната среда и здравето на своите служители.

А знаете ли, че за първи път Денят на Земята е отбелязан в България.