Skip to main content

Проучването на Ideal Standard вълнува дизайнерите

Оптимизацията на пространството – баня вълнува не само дизайнери, архитекти и производители като Ideal Standard, но и техните потребители. Ето защо бе проведено иновативно проучване и бе създадена Бяла книга, озаглавена: „Модели на поведение в банята – как да оптимизираме пространството на банята в модерните домакинства“. В центъра е поставен потребителя – неговите състояния и нужди – трансформация, тонизиране, релакс и игра.

Дизайнерите все по-често се вълнуват от профила на потребителя. Неслучайно социалният антрополог д-р Джон Кюран говори за „демография на банята“.

Ето как интериорният дизайнер Кирил Станев представи новия подход на Ideal Standard в предлагането на цялостни решения за баня:
Първа част на представянето на изследването на Ideal Standard