Skip to main content

WC мениджмънт в новия бизнес модел на спортните съоръжения

2На 17 октомври се проведе годишната конференция „Строителство и инвестиции в спортни зали и стадиони 2014“, организирана от Градът Медиа Груп, част от Building Innovation Forum Series.

На форума участваха Лазар Лазаров, Търговски директор Клъстър България и Христо Караиванов, Директор продажби – България, които споделиха добри практики от опита на Идеал Стандарт Интернешънъл като партньор при изграждането на международни спортни съоръжения. Голяма част от продуктите в тези обекти се произвеждат в двата завода за смесители и завода за керамика в Севлиево.

1По време на своята презентация Лазар Лазаров сподели, че Идеал Стандарт предлага специални продукти, подходящи за приложение в спортни обекти, предназначени за многохилядна публика. Изключително важен етап е специфицирането на проектите, за да може да се предложат адекватните продукти, като те не само покриват установените стандарти, но дори налагат нови такива. Ето защо архитекти и дизайнери избират продуктите на Идеал Стандарт, които надхвърлят нормите и изискванията на индустриалните стандарти. Идеал Стандарт е достоен партньор при изграждането на редица спортни съоръжения и с основание може да се нарече специалист в санитарното им оборудване. Лазар сподели опита на компанията в емблематични за спорта Олимпийски съоръжения в Лондон и Сочи.

4Интересен участник във форума бе Густав Бинярд, Председател на УС на Roland Berger strategic consultants и член на Юридическия комитет на FIFA (2008-2012), който говори за нов бизнес модел при спортните сгради: «Не започвайте от архитектурата, а от концепцията за стадиона, употребата му и начина му на експлоатация. Проектът трябва да бъде приспособен към потребностите на конкретното място, където ще се изпълнява – София, Пловдив, Будапеща, или Франкфурт. Той посочи, че храната и напитките, подборът и проектирането на санитарните помещения или т.нар. WC мениджмънт, са важен елемент за постигане на добра възвръщаемост на инвестицията в спортни съоръжения. Пестенето на вода, хигиената и правилното подбиране на санитарно оборудване е друг важен елемент за една добра възвръщаемост на инвестицията.

3Като допълнение от казаното бе и представянето на продуктите на Идеал Стандарт – Видима от Лазар Лазаров, Търговски директор – Клъстър България и Христо Караиванов, Търговски директор – България. Те подчертаха, че при спортните обекти, особено при стадионите, от съществено значение е, че за много кратко време много хора са събират на едно място. В избора на санитарно оборудване трябва да се има предвид, от една страна, високото ниво на поточност от хора, издръжливост, лесно поддържане на хигиена, антивандалска защита и безопасност на продукта, а от друга – да се използват продукти с иновативни технологии за пестене на вода и енергия.

Конференцията, на която Ideal Standard бе генерален спонсор, събра на едно място представители на институции, инвеститори, водещи проектанти, инженери и конструктори, изпълнители, проект мениджъри и доставчици на продукти и решения, за да дискутират и обобщят процесите, свързани с реализирането на спортните инвестиционни проекти.