Skip to main content

Ideal Standard e най-силната марка в категорията „Стоки за бита” в класацията на Superbrands

SuperbrandsIdeal Standard е избрана от потребителите като най-силната марка в категорията „Стоки за бита” в класацията на Superbrands. Това показа резултатът от независимото проучване на потребителския сегмент на българския пазар по инициатива на глобалната организация Superbrands, което се провежда за четвърти пореден път в България.
В процеса на оценяване експертите и потребителите се ръководят от дефиницията и критериите на световната организация за Superbrands:
Качество: Символизира ли марката качеството на предлаганите продукти или услуги?
Надеждност: Ползва ли се с доверие брандът, поддържа ли висок стандарт на продуктите или услугите?
Различие: Добре ли е позната марката в своя сектор? Успешно ли се разграничава от конкурентите си? Притежава ли индивидуалност и ценности, които я правят уникална на пазара?

За проучването:

Съгласно стандартите на глобалната организация Superbrands селективният процес се осъществи на два етапа – чрез конфиденциално гласуване от членовете на експертното жури – Борда на Superbrands Bulgaria и чрез национално гласуване на потребителите в интернет. Резултатите от двата вота бяха регистрирани и анализирани от водещия институт за маркетингови проучвания GfK Bulgaria и финално обобщени от централния офис на Superbrands.