Skip to main content

Един ден в Света на Идеал Стандарт

1В периода на регистрация на проекти участниците в 11-тото издание на конкурса Баня на годината 2014 имаха възможност да заявят желание да посетят „Идеал Стандарт – Видима” АД. На 2 декември 27 студента от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), ВСУ „Любен Каравелов” и Нов български университет пристигнаха на посещение в Севлиево. Денят им премина под надслов „От идеята до реалното изделие”.

 

 

 

 

4Бъдещите архитекти и дизайнери бяха запознати с компанията, с процеса по създаване на продуктите – специалисти от отдел „Развитие на продукта” представиха на студентите през какви етапи преминава разработването на един продукт (смесител или керамично издалие) до момента, в който то влиза в производството. След това младите специалисти преминаха и по целия път на производство – първо в завода за производство на санитарна арматура, а след това в завода за производство на санитарна керамика.

 

 
Преживяванията на студентите вижте тук:

 

 

 

Арх. Орлин Давчев, преподавател в УАСГ и член на журито в Конкурса „Баня на годината 2014”, ръководител на групата, сподели:

„Силно впечатлени сме от топлото посрещане и от организацията, която беше на много високо ниво. Акцентът беше поставен върху обвързването на бизнеса с академичната общност и как студентите могат да се докоснат на живо до всяка една стъпка от производствения процес. Това, което се преподава в университета тук става реалност. Професията на архитекта позволява реализация в много различни сфери, като една от тях е продуктовия дизайн. Това посещение би могло силно да мотивира студентите да открият едно ново професионално поприще, включително и участие в конкурса Баня на годината 2014 г.”