Skip to main content

Лазар Лазаров: Имаме индивидуален подход към нашите клиенти

LazarovДоближават ли се корпоративната репутация и маркетингът на търговските марки? Има ли припокриване между тези два елемента?

Да, разбира се! Едното не може без другото – една компания не би могла да има добра репутация, ако няма силна търговска марка, и обратното. Така че двете вървят ръка за ръка! Главната функция на търговската марка е да позволява на потребителите да идентифицират продукта на определена компания. А репутацията е един от най-важните активи на една компания. Не може да имаш добър продукт, а да имаш лоша репутация! От нея зависи постигането на редица жизненоважни бизнес цели; като ще спомена две от тях: висока степен на доверие на клиентите и доверие и коректно отношение от бизнес партньорите и бизнес общността като цяло.

Потребителите често развиват емоционална привързаност към определени търговски марки, основана на набор от желани качества или отличителни черти в продуктите, от определени търговски марки.

Тук отново се връщаме върху елементите на маркетинг микса – и това е фокусът върху стойността и информираността на потребителите. Да не забравяме, че една добра търговска марка и добра и солидна репутация се изграждат само тогава, когато сме откровени и честни към потребителите. Случващото се с Фолксваген е много ясен в тази посока. Това, което ние се стремим, е винаги да бъдем честни и откровени, да комуникираме истинност, да бъдем прозрачни, да правим достъпа до нашите продукти лесен – като по този начин правим живота на нашите клиенти по-лесен.

Според вашите наблюдения, потребителят може ли да е обединител на комуникационните процеси и как?

Това е естествената логика на нещата. Както споменах ние се отнасяме с еднакво внимание, уважение и разбиране да помагаме, да даваме съвети на всеки един от нашите потребители в процеса на търсене на решение за идеалната баня. Един клиент прави основен ремонт и обновяване на банята си веднъж на 7-10 години. Но има една категория професионалисти, които влияят върху крайния клиент при вземането на решение, и това са дизайнерите и архитектите. Те играят ключова роля в етапа на проектиране на банята и ние постоянно комуникираме с тях, като сме сигурни, че нашите послания и идеи ще стигнат и до крайния клиент. Ето, например, конкурсът ни „Баня на годината” е създаден да държи топла връзката между марката Ideal Standard и дизайнерите, като популяризира резултата от това сътрудничество сред потенциалните клиенти, а това са бани със забележителен интериор. В края на м. октомври стартира новото издание на „Баня на годината”, което е много интересно, и очакваме много добри проекти, които да отличим през м. март 2016 г.

 

Интервюто с Лазар Лазаров, директор търговска организация – клъстер България е публикувано със съкращения от списание B2B magazine. Пълният текст на интервюто можете да прочетете тук или в новия брой на списанието: 49_b2bMagazine_Interview_Lazarov