Skip to main content

сп. Строители: Идеал Стандарт ще работи все по-активно със строителните специалисти

Stroiteli - interviewИнтервю за сп. Строители с арх. Александър Бояджиев, експерт развитие на дизайнерска програма в „Идеал Стандарт – Видима АД“

Какво значение отдавате на технологичните иновации в работата си? Бихте ли споделили за конкретни решения, които сте въвели при разработването и предлагането на продукти?

Мога спокойно да кажа, че технологичните иновации са основна концептуална линия в работата на Идеал Стандарт – от идейното разработване на продукта до внедряването му в работния процес и производството. Ще спомена две иновации при продуктите. Първата е Aquablade технологията при тоалетните чинии, която патентовахме и стартирахме преди няколко години на пазара. Благодарение на намаляването на неизмитата част с 20% и увеличаване на хигиената с до 75% бих казал, че тази иновация вече се наложи на пазара и е предпочитана от потребителите. През 2018-та сме заложили старта на нашия нов смесител Intellimix, специално предназначен за обществени пространства. При него смесването на вода и сапун се случва едновременно от смесителя, което води до оптимизиране на използването им. Тази иновация отговаря на високото търсене на по-енергоефективни продукти при обществените сгради от типа на търговски центрове, летища и др.

Тук е мястото да отбележа и аз като архитект, че от Идеал Стандарт се опитваме да отговорим на нуждите на проектантите и за тази цел сме на път да обезпечим абсолютно всеки наш продукт с CAD и BIM файлове. Вече имаме създадена библиотека с над 5000 BIM файлове, в които има и готови модулни решения. BIM проектирането настъпва все по-широко в България, а в страни като Англия и Германия вече е задължително. Създадените BIM файлове за продуктите ни са напълно приложими и за българските стандарти, а част от тях са достъпни на сайта ни. При нужда от техническо обезпечаване с файлове, независимо BIM или CAD формат, екипът ни и лично аз сме насреща, за да могат проектантите да свършат своята работа по-бързо и качествено. Добре знаем, че времето днес е един от най-скъпите и дефицитни ресурси, а BIM технологията скъсява времето при проектирането изключително много в сравнение със стандартните CAD системи. Точно поради тази причина ние от „Идеал Стандарт – Видима“ сме изключително BIM насочени на централно ниво за обезпечаване на продуктите с файлове.

В заключение, бихте ли споделили как ще продължите развитието си? Имате ли конкретни планове, предстоящи събития, за които да споделите?

Плануваме бъдещето ни да бъде още по-тясно обвързано с професионалистите в областта на строителството и проектирането. За целта ще бъдем още по-близо до тях, за да може да разберем проблемите и нуждите им по-добре и съответно да отговорим на тях. Предвидили сме различни мероприятия, които да проведем съвместно с различните професионални общности, както и различни активности за студентите в областта на проектирането и строителството. Вече имаме редица проведени срещи и семинари с различни общности в областта на проектирането, както и няколко студентски работилници с УАСГ и НБУ.

През септември ще стартира и 14-то издание на конкурса Ideal Standard Баня на годината 2017. Тази платформа дава добра възможност на млади дизайнери и архитекти да покажат своите умения и да отворят вратата на своята реализация. Досега опитът ни показва, че за прохождащите дизайнери и архитекти конкурсът е добър старт в професията, а за вече утвърдените – заслужено признание.

Чрез конкурса Идеал Стандарт представя и иновативните си продукти, които до голяма степен през последните години задават тенденциите в индустрията. Създаването на проект за баня е истинско предизвикателство, защото трябва да бъдат съобразени много аспекти – социалния живот на човека и неговите нужди, функционалност на продуктите, дизайн и ергономия. Потребителят също търси съчетанието на добър дизайн с издръжливост и функционалност на продуктите. Както добре знаем голяма част от баните в българските домове са с малки размери около 4 кв. м., поради тази причина е изключително предизвикателство понякога да се постигне добър и функционален дизайн с успешно внедряване на всички елементи за това пространство.

Всяка нова тенденция в оформлението на санитарните помещения, води до нови казуси за разрешаване, но това е един добър стимул за работа и доказване на професионализъм както от наша страна като производител, така и от страна на архитектите и дизайнерите.

Пълният текст на интервюто в сп. Строители, можете да прочетете и тук: http://magazines.elmedia.net/stroiteli/smt-2017-6/index.htm