Skip to main content

Архитектурата въздейства и създава устойчивост

Професиналисти говорят за важните предизвикателства в санитарните помещения в обществени пространства

Търговските центрове, летищата, учебни и офисни сгради са пространства, в които ние, хората, се чувстваме обединени, но сме сами със своите мисли, цели и нужди. Чувството ни за принадлежност и комфорт се определят от нашите ценности, възприятия и изисквания към пространството. Съзнателно или подсъзнателно ние търсим благоразположение в тези места и обекти.

В санитарните помещения, които посещаваме, търсим функционалност, хигиена и естетика. Това, което съвременният човек оценява, е стойностно преживяване.

„Архитектурата въздейства много силно на хората на подсъзнателно ниво и отговорността на архитектите към създаването й е колосална.“ е твърдение на арх. Гергана Милушева, основател на иновативно студио за архитектура, проектиране и дизайн „Ситискейп“, по време на семинар, проведен от организаторите на конкурса Баня на годината 2019, в края на октомври тази година.

Фокус на срещата бяха важните принципи в проектирането на санитарни помещения в обществени пространства. Участие по темата взеха арх. Александър Бояджиев, един от организаторите на конкурса Баня на годината, арх. Димчо Тилев  – известен архитект и дългогодишен член на журито и арх. Цвета Томова  –  представител от екипа на студио „Ситискейп“. Те споделиха практики и решения в проектирането, които са важни за съвременните потребители.

За санитарните помещения в обществените пространства са важни 4 основни характеристики – функция, хигиена, устойчивост и естетика. Те са неразривно свързани. Дизайнът на обществените пространства започва от обозначението на тоалетната, за да се намира лесно от хората. Създаването на комфортна зоната за изчакване, предвиждане на осветление и неговото правилно насочване, планиране на складови пространства, минимизиране на допир до повърхности, използването на сензорни устройства, са важни теми, с които проектантът трябва да се съобразява. Това са характеристики, които осигуряват функционалност и предпоставки за добра хигиена. Устойчивостта на санитарните помещения се свързва с влагоустойчивост и вандалоустойчивост. Тази характеристика е доста силно обвързана с естетиката на пространството. За да се постигне тя е важен изборът на материал при облицовка на стени, използването на правилните подови настилки, използването на решения като вградени кошчета, минимизиране на малки пространства и фуги. Приоритетна задача на проектантът е да заложи предпоставка за по-лесна поддръжка, по-бавно амортизиране и най-вече да предостави  решения за поддържане на хигиена и комфорт на хората.

На ценителите на стари сгради и изобщо отношението към детайла в архитектурата, арх. Димчо Тилев обръща внимание на това, че реконструкциите на стари сгради са голямо предизвикателство и изискват много творчество, професионално отношение към детайла, цялостно изпълнение на проекта и много постоянство.

Съхраняването на стари конструкции е важно да се прави с цел сградата да продължи своя живот със своя характер във времето. За да го постигне, проектантът може да съобрази функционалността на сградата и да реконструира така, че да отговаря на нуждите на хората и да бъде в унисон със съвремието. Това са съвети и препоръки, които са ценни за архитектите, но и важни за формиране на култура за възприятие на средата, в която живеем.

Арх. Александър Бояджиев, представител на организаторите на конкурса Баня на годината 2019 г., представи подбрани продуктови линии, които чрез иновативни технологии улесняват експлоатацията и поддръжката на продуктите, създават устойчивост и естетика. Най-новите системи и технологии за санитарни помещения, подходящи за обществени пространства са ProSys – система за вграждане. Те са създадени както за офиси и търговски обекти, така и за всякакви други помещения. Предимство при тях е пестенето на около половин литър вода при всяко пускане. Иновациите, вложени в тази система, позволяват автоматични настройки и захранване на батерията при пускане на водата.

Новосъздадената гама писоари SPHERO™ е с форма, предотвратяваща пръски. Тя е многофункционална, за обществени обекти. В нея е вграден хибриден режим, който позволява пестене на до 4 л. на ден. Не на последно място бе напомнено за иновативната система AquaBlade, която осигурява до 75% повече хигиенични условия пред конвенционалните варианти, използвани в санитарните помещения. Със споделените примери и съвети, се засегна темата за екологията и как иновативните продукти, технологичните решения и „умния“ дизайн, не само облагородяват естетическото усещане, но са икономическо ефективни и еко-съобразни.

Споделените на срещите в рамките на конкурса Баня на годината практики, проектите, които се представят на страницата на конкурса https://thebathroom.bg/, публикуването на истории и мнения на професионалисти от медиите, обогатяват както архитекти и проектанти, така и инсталатори. Така организаторите на конкурса и членовете на журито приобщават все повече хора, които имат отношение към дизайна и функционалността на архитектурата.

„Конкурсът „Баня на годината“ създава общност от сходно мислещи хора и им дава възможност да общуват помежду си. Това помага на развитието на сектора ни общо. Всеки път, когато се обсъждат добри практики, на тях им се дава публичност. Това помага и развива сектора.“ потвърждава арх. Димчо Тилев.